Från missionshus till föreningen Fridhem

Missionshuset i Lagga invigdes 1866  som det första i Uppland och det femte i Sverige

Ursprunget var en riven snickeriverkstad i Vidbo. Det finns beskrivet hur stockarna från snickeriverkstaden släpades till den nyköpta tomten i Fridhem med hjälp av 18 par hästar. 

Fridhem är idag ett av Upplands äldsta bevarade missionshus.

18 par hästar drog stockar från Vidbo till bygget av missionshuset i Fridhem. Folklivsarkivet i Uppsala.

Laggaborna bidrog med allt från 25 öre till 50 kronor

Genom  Laggabornas bidrag kunde tomt och material till missionshuset köpas. Frivillig arbetskraft möjliggjorde sedan att husets kunde byggas.

Under 1870-talet bedrevs, förutom missionsverksamhet, både vardagsskola och folkskola i Fridhem fram till  1879 då kommunen byggde ett eget skolhus.

Lagga missionsförsamling bedrev sin verksamhet i huset från 1925 till 1982 då det bara fanns 2 medlemmar kvar, vilka övergick till Knivsta missionsförsamling.

Lagga missionsförsamling, bibelskoleavslutning i Fridhem 6 maj 1934

Söndagsskola i Fridhem

Mellan 1871-1971 bedrevs söndagsskola i Fridhem. Exempel på söndagsskolelärare från den tiden är Arvid och Agnes Höglund, Gustav Karlsson och Sigrid Lindkvist, samtliga från Morby i Lagga socken.  

Söndagsskolfest i fridhem 15 juni 1941

Att arbeta som lärare respektive vaktmästare

När missionshuset byggdes inrättades även en tjänstebostad (rum och kök) för lärare/vaktmästare på 12 kvadratmeter på övre våningen i Fridhem. 

Skolverksamhet 1870-1879

Lönen för en lärarinna vid den här tiden var förutom fri bostad, ved och potatisland samt 200 riksdaler per år. Pengarna betalades av barnens föräldrar till bönehusets skattmästare. 

Skolämnen 1879 var "innan-läsning, biblisk historia, katekesen, svenska historien, geografi, naturlära, skrifva och räkna fyra räknesätt i hela tal och bråk samt slöjd".

En mycket uppskattad lärarinna var fröken Karolina Pettersson (se bild).   

Vaktmästare

Arbetsuppgifterna för en vaktmästare i Fridhem bestod i att elda och städa bönehuset, ta emot besökande predikanter samt städa och hushålla för dem för 1:50 kronor per dag. 

Ursprungligen utgjordes lönen av fri bostad i bönehuset, kollekten från nyårsdagens morgon samt spannmål, allt efter församlingsbornas givmildhet. 

Den sista vaktmästarinnan var Anna Nordin från Närtuna socken som flyttade in 1936 med sin 15-årige son Sigvard Lindkvist. Anna arbetade i 31 år fram till 1967 då hon flyttade till ålderdomshemmet i Knivsta.  

Tjänstebostaden finns kvar även idag.

Småskolelärarinna i Fridhem 1879

Föreningen Fridhem bildades den 17 juni 1986

I september 1985 kallade Knivsta frikyrkoförsamling (som då ägde fastigheten) till ett stormöte för att diskutera missionshusets framtid. Huset var i stort behov av reparation där alternativet var försäljning.

Mötet resulterade i att man enades om att fastigheten skulle skänkas till den förening som var på gång att bildas i syfte att renovera och bevara huset.

Föreningen Fridhem bildades den 17 juni 1986 för att bevara det gamla huset som utgångspunkt för kulturell verksamhet i Lagga. 

Föreningens första kvartalsmöte den 1 juli 1986. Ordförande Torborg Morhed, Högby, Lagga håller i klubban och sekreterare Marianne Öberg Morby, Lagga är bisittare.

Renoveringsarbete 1986-1988

Ett stort renoveringsarbete startade sommaren 1986 där man så långt som möjligt bibehöll husets ursprungliga karaktär.

Yttertaket helrenoverades. Ytter- och innerväggar målades om och många innerväggar fick även nya tapeter. 

Vid renoveringsarbetet av stora salen frilades den första tapet från 1866 som klistrats direkt på timmerväggarna. Tapeten var mycket vacker med blått medaljongmönster. 

En exakt kopia av tapeten framställdes av Duro, vilken nu pryder väggarna i Fridhem.

Sigvard Lindkvist med dotter Ingrid Hägglund från Åttondelen, Lagga i färd med att sätta upp en nyutgåvan av den ursprungliga tapeten från 1866.

Nya tegelpannor på taket

Yttertaket totalrenoverades i maj 1986 och fick nytt enkupigt tegel från Vittinge tegelbruk. 

Många frivilliga laggabor deltog i takläggningsarbetet.  

Bildreportage från tidningen Land om renoveringen av Fridhem i maj 1986. I förgrunden ses Per Hägglund, Åttondelen, Lagga.

Söndagen den 30 oktober 1988 återinvigdes Fridhem 

Ett 90-tal personer deltog vid återinvigningen där förutom styrelsen i Fridhem med ordförande Torborg Morhed i spetsen, även kommundelsnämndens ordförande Göran Nilsson, pastor Hans Ljunggren Stockholm, pastor Erik Morhed Lagga, komminister Nils-Erik Åberg Lagga och Lagga kyrkokör under ledning av kantor Bertil Magnusson deltog. 

Knivsta frikyrkoförsamling representerades av dess ordförande Inger Back.

Torborg Morhed ordförande i Föreningen Fridhem samt pastor Erik Morhed och pastor Hans ljunggren vid invigningen av Fridhem 15 okt 1988.

Nutida aktiviteterna i Fridhem

Till de återkommande händelserna genom åren kan nämnas ”Sjunga ut julen” i januari, valborgsmässofirandet sista april samt allsångskvällar.

Förutom de årliga aktiviteterna har föreningen även drivit en rad studiecirklar (Dan Andersson 1989, Lina Sandell 1990, Sagan om Uppland 1991, Gitarrspelning 1992, Om EU 1993-94, Medicinalväxter 1995).
Dessutom har det anordnats föredragskvällar och helgkurser som tennbroderi, skinnsömnad, halmslöjd, sidenblombindning, zonterapi, qigong, kaligrafi, pärlbroderi, påskpyssel, akvarellmålning, surdegsbakning, aloeveraparty, syrade grönsaker, yoga och Line dance.

Allsångskväll i Fridhem med Lagga spelmän, oktober 2012

Valborgsmässofirande i fridhem

Fridhemskören under ledning av Bertil Magnusson, valborg 2007.

Kyrkorådsmöte

Lagga kyrkoråd har ett arbetsmöte i Fridhem 18 februari 2012