Uthyrning

Hyr våra lokaler!

Föreningen Fridhem hyr ut sina lokaler till ansvarskännande personer som sätter värde på den unika miljön. Passande arrangemang är kursverksamhet, familjefester, minneshögtider och även borgliga begravningar.  

Lokalen består av en större samlingssal för 64 personer med 8 extraplatser och en mindre samlingssal för ca 12 personer.  Köket är utrustat med spis, kylskåp, kaffe- och vattenkokare, diskmaskin samt glas och porslin för ca 90 personer. 

På grund av ökade elkostnader tvingas vi nu höja uthyrningskostnaden för hela lokalen till 1500 kr/tillfälle och dag (stora och lilla salen samt kök). För medlemmar 1200 kr/tillfälle och dag. 

Möjlighet finns att hyra hela lokalen per timme för 150 kr/tim, dock minst 3 timmar. Kostnaden för enbart det lilla rummet och köket är 300 kr/tillfälle och dag.

 Musikanläggning kan hyras för 200 kr, samt extra kyl och frys för 200 kr/tillfälle.

Hävs en bokning av hela lokalen upp till 14 dagar innan uthyrningsdatum återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 300 kronor. 

Lokalen får endast användas för arrangemang i slutna sällskap, ej allmänna tillställningar. Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen.

Hyresgästen förbinder sig att under uthyrningstillfället ta det fulla ansvaret för lokalen med tillhörande inventarier.
Skadegörelse/stölder etc. faktureras hyresgästen.

Minimiålder för att hyra lokalen är 25 år.


Kontaktperson är Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.com

Följande datum är bokade 2024

Hela lokalen:   14/1, 13/2, 21/2, 28/2, 29/2, 5/3, 6/3, 9/3, 10/3, 13/3, 20/3, 3/4,    10/4, 14/5, 19/5, 13/8, 8/10, 3/12

Lilla Salen:  kl 1300-1600 = 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 20/4, 30/4, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 11/11, 26/11


 

Dukat till fest i den stora salen

Hyresavtal

2024-02-07

Hyresavtal för föreningen Fridhems lokaler

Lokalen får endast användas för sammankomster i slutna sällskap, ej för allmänna tillställningar. Minimiålder för att hyra är 25 år.

I stora salen finns plats för ca 64 personer med 8 extraplatser och i lilla salen för ca 12 personer. Köket är utrustat med spis, kylskåp, diskmaskin, mikrovågsugn, kaffekokare samt porslin och vinglas för ca 90 personer.

På grund av ökade elkostnader tvingas vi nu höja uthyrningskostnaden av hela lokalen till 1500 kr/tillfälle och dag. För medlemmar 1200 kr/tillfälle och dag. Dukning dagen innan kostar 200 kr. Hela lokalen kan hyras per timme för 200 kr/timme, dock minst 3 timmar. Enbart det lilla rummet kostar 300 kr/tillfälle och dag.

Musikanläggning kan hyras för 200 kr per tillfälle

Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen. Golven skall dammsugas och våttorkas (inklusive toaletten). Se städanvisningar på dörren till städskåpet i köket. Hyresgästen tar vid uthyrningstillfället det fulla ansvaret för lokalerna med tillhörande inventarier. Skadegörelse/stölder etc. faktureras.

Bokningsuppgifter

Uthyrningsdatum: ___________________antal dagar:_____
⬜ Hela lokalen 1500:-/dag
dukning dagen innan 200:- 

Medlemspris för hela lokalen 1200:-/dag

 Hyra enbart lilla  salen 300:-/dag  

⬜ Hela lokalen kan hyras per timme,200:-/tim (min 3 tim)   ____ timmar  

     Hyra musikanläggningen 200:-/tillfälle

extra kyl och frys 200:- 

Total summa _______ kr

Namn: ______________________________________________ 

Adress: ______________________________________________ 

Telefon och e-post: ____________________________________

Underskrift:___________________________________________

Betalningsuppgifter:

Betalning sker till plusgiro 4290755-0, priset för Medlemskap 2023 är 100 kr/person eller 150 kr/familj 

Uppge vilka datum betalningen avser samt namn på den som hyr lokalen

Hyresavtalet postas eller mejlas  till : Föreningen Fridhem c/o Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.com