Föreningens styrelse:

Ordförande: Marianne Öberg

Vice ordförande Astrid Hoppe           

Sekreterare: Johan Hellstrand 

Kassör: Kristina Norin 

Övriga funktioner:

Husmor: Anitha Edberg

Vicevärd: Per Hägglund 

Kursansvarig: Birgitta Lindfelt 018-38 41 95

Uthyrningsansvarig: Carina Jansson 0730-313030, ecjansson@outlook.com

Föreningens styrelse