Gåvor

Stöd vår förening!

Föreningen Fridhems verksamhet bygger på ideella insatser och vi tar tacksamt emot Dina arbetsinsatser och gåvor. 

Alla bidrag stora som små har betydelse för den löpande verksamheten, för underhåll av fastigheten och till uppvärmningskostnader av lokalen.

Gåvor tas tacksamt emot på föreningens konto: 4290755-0

Styrelsen vill till samtliga personer som bidrar till verksamheten uttrycka sitt varma TACK! 

Arbetslag 2015 från vänster P Hägglund, B Lilje, M Öberg, G Karlsson, J Hellstrand och A Hoppe bakom kameran. Reparation av innertaket i Fridhem och taket på det gamla dasset, samt ogräsrensning av grusgården.