Bli medlem i föreningen! 

Vi har idag ett 90-tal medlemmar och man blir medlem genom att betala in en medlemsavgift. 

För 2024 är medlemsavgiften 100 kr/person eller

150 kr per familj. 

Betala till föreningens plusgiro  nr. 4290755-0

På talongen anges namn på alla familjemedlemmar som vill vara med samt adress och telefonnummer. 

Medlemskap