......

Runstensfragment U486

(fragment) ..sin fader och...sin