Runstenar i Lagga

Runstenstvätt
Onsdag den 22 maj
 
Föreningen är fadder för Laggas 9 Runstenar.
Välkomna till en vårkväll för att tvätta dem och hålla dem fria från sly.
Samling vid Lagga kyrka kl 18.30 med kaffe korg.

Välkomna!

önskar

Björn, Faste, Gerbjörn, Gillög, Gisl, Ingefast, Ingulv, Jovurbjörn, Ofeg, Öpir, Olev, Sigvid, Torbjörn, Torgisl, Torsten, Trotte, Ulv, Vibjörn, Vidfare, Vifast, Vigrim, Visten, Åsbjörn, Ödbjörn, Öring


(vars namn ristades på någon eller några av våra 9 runstenar för ca 1000 år sedan).

Runsten U481 Lagga Kyrka

Torgisl och Torsten och Vibjörn och Olev läto resa stenen efter Torbjörn, sin fader.

Runsten U482 Kasby Lagga

Visten och Torsten och Faste läto resa stenen efter Virgim, sin broder.

Runsten U483 Kasby Lagga

(ej tydbar text) Ingen har hittills inte kunnat tolka texten - är det kanske ett skiffer, nonsenstext eller ljudhärmning? Försök! Så här står det i alla fall: "fisnhlnstbmlstihnaistirnastbmlrusthtoinsbklrstiohinastimr tui risii...ai stkistknstihuoiist iistbmkristithit t"

Runsten U484 Kasby Lagga

Öring lät resa stenen efter Vidfare, sin fader.

Runsten U485 Marma Lagga

Trotte och Ingulv läto uppresa stenen efter Sigvid, sin fader, och Ingefast efter sin make. Och Ofeg Öpir ristade.

U489 Morby Lagga (Nu i Univ. parken Uppsala)

U489 stod mellan Morby och Rosland i Lagga. Flyttad 1729 av Olov Celsius till Uppsala, där den stått på många olika platser. Utlånad tillsammans med två andra runstenar (U896 och U1000) till värdsutställningen i Paris 1867, för vilket Universitetets fornsamling fick bronsmedalj.
Byggande av bro nämns förhållandevis ofta i runtexterna. Däremot är det ovanligt att runstenar är resta till minnet av kvinnor. Gillögs make Ulv var troligen redan död, efter som han inte är med om minneshandlingen.

Gullög lät göra bron för sin dotter Gillögs själ, som Ulv hade till hustru. Öpir ristade

Runsten U490 Olunda Lagga

Gerbjörn och Jovurbjörn och Vidfast de reste denna sten efter Gerbjörn, sin broder. Gud hjälpe hans ande och själ.

Runsten U492 Örby Lagga

Åsbjörn och Gisl, aurir och Ödbjörn läto uppresa stenen efter Björn, sin fader.

NAMN PÅ RUNSTENARNA

Björn               Ofeg Öpir        Vidfare Faste               Olev                Vifast  
Gerbjörn (2)    Sigvid             Vigrim
   
Gillög               Torbjörn         Visten     Gisl                  Torgisl            Åsbjörn
Gullög (2)        Torsten (2)      Ödbjörn
Ingefast           Trotte             Öring   
Ingulv              Ulv                              Jovurbjörn        Vibjörn