Tändkulemotorn

Gamma Motorn

För att minska beroendet av vinden skaffade man en hjälpmotor. En fotogenmotor på 18 hästkrafter installerades 1909.
Den ersattes år 1922 av en råoljemotor på 33 hästkrafter av märket Gamma, tillverkad av Vagn- och maskinfabriksaktiebolaget i Falun. Den står i det lilla huset invid kvarnen och kan driva kvarnen via en rem.

Stationär Encylindrig Gamma Motor, stående typ.
Tvåtaktsmotor, d.v.s. en förbränning äger rum vid varje varv.

Nettovikt för motor komplett c:a 2500kg

Fabrikat: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag FALUN " GAMMA" SWEDEN No: 328 HP: 33 Rev/min 350

Uppvärmning av skeden

Motorn behöver endast några minuters uppvärmning,
varefter densamma med största lätthet igångsättes genom att svänghjulet vrides ett halvt varv fram och åter.

Efter uppvärmning, skruvas skeden ner i topplocket.

Bränslepump med centrifugalregulator

Kylvattenpumpen till motorn

Kylvattenbassängen till motorn (Behov av renovering)

Nuvarande kylvattenlösning, med ca 1000l tank. (till vä)

Luftintagsventil till motorns vevhus

Vevhuset

Kran att dränera vevhuset på olja

Centralsmörjapparat, vilket under tryck tillför varje smörjställe, oberoende av de andra, exakt den mängd och kvalitet olja, som där erfodras. Smörjapparaten är för detta ändamål försedd med behållare för varje smörjställe. Den stora fördelen med denna anordning ligger däri, att förbrukningen vid varje särskilt smörjställe noga kan kontrolleras, och således oregelbundenheter i smörjning genas upptäckas. Genom denna anordning blir det möjligt för t.ex. cylindern använda en dyrare, för lagren en billigare olja.
Centralsmörjapparat

Orginal blåslampa

Nuvarande gasolbrännare. Tar ca 5min att få skeden varm, för start av motorn.

Kvarn (1876) med maskinhus intill (uppfört omkring 1910)

Lindrift, för att med hjälp av motorn driva en pump som pumpade upp vatten från en brunn nedanför kvarnberget till kylvattenbassängen.

Lindriften ner till vattenpumpen

Remhjulet på kvarn, med drivrem

Remmen ligger på motornsremskiva