Uthyrning

Hyr våra lokaler!


Föreningen Fridhem hyr ut sina lokaler till ansvarskännande personer som sätter värde på den unika miljön. Passande arrangemang är kursverksamhet, familjefester, minneshögtider och även borgliga begravningar.  

Lokalen består av en större samlingssal för 64 personer med 8 extraplatser och en mindre samlingssal för ca 12 personer. 

Köket är utrustat med spis, kylskåp, kaffe- och vattenkokare, diskmaskin samt glas och porslin för ca 90 personer. 

Kostnaden för den stora och lilla lokalen samt kök är 900 kr/tillfälle och dag. 

Möjlighet finns att hyra stora salen per timma för 100 kr/tim dock min 300 kr/tillfälle.      

Kostnaden för enbart det lilla rummet och köket är 300 kr/tillfälle och dag.

Vita linnedukar finns att hyra mot en kostnad av 90kr/duk. Tvätt och mangling ombesörjs av föreningen.

Musikanläggning kan hyras för 200 kr, samt extra kyl och frys för 200 kr/tillfälle.

Hävs en bokning av stora salen upp till 14 dagar innan uthyrningsdatum återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 300 kronor. Gäller ej under Coronapandemin.

Lokalerna får endast användas för arrangemang i slutna sällskap, ej allmänna tillställningar.

Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen.

Hyresgästen förbinder sig att under uthyrningstillfället ta det fulla ansvaret för lokalen med tillhörande inventarier.
Skadegörelse/stölder etc. faktureras hyresgästen.

Minimiålder för att hyra lokalen är 25 år.


Kontaktperson är Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.comFöljande datum är bokade 2021 -2022


Stora salen: 18/7,20/8,30/8,31/8,3/9,5/9,6/9,11/9,12/9,13/9,19/9,20/9,26/9,27/9,3/10,4/10,6/10,10/10,11/10,12/10,17/10,18/10,20/10,24/10,25/10,31/10,1/11,7/11,8/11,14/11,15/11,21/11,22/11,29/11,6/12,8/12,10/12,11/12,
18/11,19/11,26/11,18/12,7/1,8/1


Lilla Salen:   7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12,


Dukat till fest i den stora salen

Hyresavtal

      

2021-07-01

Hyresavtal för föreningen Fridhems lokaler

Kontaktperson är  Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.com.

Lokalerna får endast användas för sammankomster i slutna sällskap, ej för allmänna tillställningar. Minimiålder för att hyra lokalerna är 25 år.

I stora salen finns plats för ca 64 personer och i lilla salen för ca 12 personer. Köket är utrustat med spis, kylskåp, diskmaskin, mikrovågsugn, kaffekokare samt porslin och vinglas för ca 90 personer.

Kostnaden för att hyra lokalerna är 900 kr/tillfälle och dag. Man kan också hyra lokalen för dukning dagen innan för 100 kr. Stora salen kan hyras per timme för 100 kr/tim. dock minst 300 kr/ tillfälle. För enbart lilla salen 300 kr/tillfälle och dag. Vita linnedukar finns att hyra för 90 kr styck, tvätt och mangling ingår. Musikanläggning kan hyras för 200 kr samt  extra kyl och frys för 200 kr/tillfälle.

Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen. Golven skall dammsugas och våttorkas (inklusive toaletten). Se städanvisningar på dörren till städskåpet i köket. Hyresgästen tar vid uthyrningstillfället det fulla ansvaret för lokalerna med tillhörande inventarier. Skadegörelse/stölder etc. faktureras.


Bokningsuppgifter

Uthyrningsdatum: ___________________antal dagar:_____
⬜ Hela lokalen 900:-/dag
dukning dagen innan 100:-  

 Hyra enbart lilla  salen 300:-/dag  

⬜ Stora salen kan hyras per timme,100:-/tim (min 300:-)   ____ timmar  

⬜ antal dukar (90:- styck)   ⬜  musikanläggning 200:- 

extra kyl och frys 200:- 

Total summa _______ kr


Namn: ______________________________________________ 

Adress: ______________________________________________ 

Telefon och e-post: ____________________________________


Underskrift:___________________________________________


Betalningsuppgifter:

Betalning sker till plusgiro 4290755-0

Uppge vilka datum betalningen avser samt namn på den som hyr lokalen

Hyresavtalet postas eller mejlas  till : Föreningen Fridhem c/o Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.comTillägg till hyresavtal med anledning av den tillfälliga pandemilagen för förhindrande av smittspridning av covid-19.

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning - "begränsningsförordningen" - som innebär att rättsligt bindande regler införts även för uthyrning av lokaler för privata sammankomster sedan den 10 januari 2021.

Föreningen fridhem förutsätter att ni följer de vid uthyrningstillfället gällande bestämmelser som utfärdats av regeringen och folkhälsomyndigheten beträffande covid-19. För närvarande (2021-07-01) gäller att högst 50 personer samtidigt får vistas i lokalen. 

Som hyresgäst har ni det fulla ansvaret att ta reda på vilka regler som gäller och att anpassar er därefter.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Föreningen fridhem


Datum: 

Hyresgästens underskrift: