Uthyrning

Hyr våra lokaler!


Föreningen Fridhem hyr ut sina lokaler till ansvarskännande personer som sätter värde på den unika miljön. Passande arrangemang är familjefester och minneshögtider. Med tanke på lokalens utformning passar den även för borgliga begravningar. 

Lokalen består av en större samlingssal för ca 85 personer och en mindre för ca 12 personer. 

Köket är utrustat med spis, kylskåp, kaffe- och vattenkokare samt glas och porslin för ca 90 personer. Nu finns även en modern och effektiv diskmaskin.

Kostnaden för den stora och lilla lokalen samt kök är 800 kronor/tillfälle och dag. 

Möjlighet finns att hyra stora salen per timma för 100kr/tim dock min 300kr per tillfälle.      

Kostnaden för enbart det lilla rummet och köket är 300 kr/tillfälle och dag.

Vita linnedukar finns att hyra mot en kostnad av 500 kronor. Tvätt och mangling ombesörjs av föreningen.

Musikanläggning kan hyras för 200kr per tillfälle

Hävs en bokning av stora salen upp till 14 dagar innan uthyrningsdatum återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 300 kronor.

Lokalerna får endast användas för fester i slutna sällskap, ej allmänna tillställningar.

Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen.

Hyresgästen förbinder sig att under uthyrningstillfället ta det fulla ansvaret för lokalen med tillhörande inventarier.
Skadegörelse/stölder etc. faktureras hyresgästen.

Minimiålder för att hyra lokalen är 25 år.För uthyrning kontakta vår Uthyrningsansvarige:


Gunilla Karlsson
, tel. 070 586 40 60, 018-384275 .Följande datum är bokade 2019


Stora salen: 13/1,14/1, 19/1, 21/1, 23/1, 28/1, 3/2, 4/2, 6/2, 10/2, 11/2, 12/2, 16/2, 17/2, 18/2, 24/2, 25/2, 3/3, 4/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 17/3, 18/3, 24/3, 25/3, 31/3, 1/4, 7/4, 8/4, 14/4, 15/4, 21/4, 22/4, 28/4, 29/4, 30/4, 5/5,  6/5, 13/5, 20/5, 21/5, 27/5, 14/6-16/6, 19/7-21/7, 2/8-4/8, 20/8, 15/10, 11/12Lilla Salen:   
22/1, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5,

Dukat till fest i den stora salen

Hyresavtal

      

2018-03-21

Hyresavtal för föreningen Fridhems lokaler

Kontaktpersoner för uthyrning är Gunilla Karlsson 018-38 42 75, 070-586 40 60, alt. Astrid Hoppe 018-38 43 34, 0730-41 96 35

Lokalerna får endast användas för sammankomster i slutna sällskap, ej för allmänna till- ställningar. Minimiålder för att hyra lokalerna är 25 år.

I stora salen finns plats för ca 85 personer och i lilla salen för ca 12 personer. Köket är ut- rustat med spis, kylskåp, diskmaskin, mikrovågsugn, kaffekokare samt porslin och vinglas för ca 90 personer.

Kostnaden för att hyra lokalerna är 800 kronor/tillfälle och dag. Stora lokalen kan hyras per timme för 100kr/tim. dock min 300kr per tillfälle. För enbart lilla salen 300 kronor/till- fälle och dag. Vita linnedukar finns att hyra för 500 kronor, tvätt och mangling ingår. Musi- kanläggning finns att hyra för 200 kr/tillfälle

Lokalen skall städas och sopor bortforslas av hyresgästen. Golven skall dammsugas och våt- torkas (inklusive toaletten). Se städanvisningar på dörren till städskåpet i köket. Hyresgäs- ten tar vid uthyrningstillfället det fulla ansvaret för lokalerna med tillhörande inventarier. Skadegörelse/stölder etc. faktureras.

Bokningsuppgifter

Uthyrningsdatum: ___________________antal dagar:_____
Hela lokalen 800: -/dag Lilla salen 300: -/dag Stora salen ____ timmar, 100: -/timme (minimum 300: -)

dukar 500: - musikanläggning 200: - Total summa _______ kr

Namn: ______________________________________________ Adress: ______________________________________________ Telefon och e-post: ____________________________________ Underskrift:___________________________________________ Betalningsuppgifter:

Betalning sker till plusgiro 4290755-0
Uppge vilka datum betalningen avser samt namn på den som hyr lokalen

Hyresavtalet skickas eller mejlas till:

Föreningen Fridhem c/o Gunilla Karlsson Kasbytomten 115 74193 Knivsta

gunilla-karlsson@telia.com