Föreningens styrelse


Föreningens styrelse består av följande medlemmar:  

Ordförande: Marianne Öberg  070-7527352

Vice ordförande: Astrid Hoppe 073-0419635

Sekreterare: Johan Hellstrand 070-5506820

Kassör: Anna Segerström 018-384482

0rdinarie ledamöter: Anitha Edberg, Birgitta Lindfelt och Per Hägglund.

Suppleanter: Britt-Marie Kvarnsmyr, Carina Jansson och Inger Klingspor


Övriga funktioner:

Husmor: Anitha Edberg, 018-38 42 57

Vicevärd: Per Hägglund 018-38 42 04

Kursansvarig: Birgitta Lindfelt 018-38 41 95

Uthyrningsansvariga: Gunilla Karlsson 070-5864060, och Astrid Hoppe 073-0419635

Reparationskommitte: Per Hägglund, Johan Hellstrand, Anna Segerström, Karl-Gunnar Höglund och Hans Karlsson

Bak och serveringsansvariga: Anitha Edberg, Gunilla Karlsson, Carina Jansson och Britt-Marie Kvarnsmyr

Städansvarig: Astrid Hoppe, Johan Hellstrand, Per Hägglund, Gunilla Karlsson och Hans Karlsson