Föreningens styrelse


Föreningens styrelse:

Ordförande: Marianne Öberg

Vice ordförande Astrid Hoppe           

Sekreterare: Johan Hellstrand 

Kassör: Kristina Norin 


Övriga funktioner:

Husmor: Anitha Edberg

Vicevärd: Per Hägglund 

Kursansvarig: Birgitta Lindfelt 018-38 41 95

Uthyrningsansvarig från och med 28 maj 2021 är: Carina Jansson, Marma 62, 75598 Uppsala,0730-313030, ecjansson@outlook.com