Laggabygdens hemsida

Laggas framtid på skridskor mittemot skolan

Välkommen till vår webbsida

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

och
Föreningen Fridhem


Knivsta kommun
arbetar för närvarande
 med att ta fram en ny översiktsplan.
 Inför detta har hembygdsföreningen gjort en utredning


 "Lagga i översiktsplanen"


Den finns under fliken
 
Hembygdsföreningen/Ny översiktsplan

Hembygdsföreningens yttrande i samrådet för ny översiktsplan, juni 2017

Den finns under fliken
 
Hembygdsföreningen/Samrådsyttrande


Lagga socken utbreder sig i sydöstra hörnet av Uppsalaslätten. Gränsen mot norr har sin sträckning mot Funbo, och mot söder möter Alsike och Knivsta. Närmaste grannar i öster och väster är Danmark och Östuna. Från den 1 januari 2003 ingår Lagga i Knivsta kommun.