Fotoalbum

Bottenvåning. Utkast 1. med säckhållare

Bottevåning. Stjärnhjulet

Bottenvåning. Stjärnhjulet och kvarndrev

Bottenvåning. Utkast 2 med säckhållare

Våning 1. Lyftanordning att lyfta av övre kvarnsten (löparen)

Våning 1. Trappa upp våning 2

Våning 2. Säckhissanordning

Våning 2. Spel att vrida runt kvarnhättan, för att få vingarna rätt mot vind

Våning 3 Kronhjulet och Krondrevet

Våning 3.

Våning 3 Vridbana som hättan vilar på

Våning 3. Kvarntaket

Bottenvåning. Trappa upp till våning 1.

Våning 3. Axeln med kronhjulet

Våning 1.

Våning 1. Tappar att stoppa i kvarnsten vid lyftning.

Våning 1. Vetets väg ner i kvarnstens öga.

Mall att rista om spåren i kvarnsten

Bottenvåning. Inkopplingsdrev för olika funktioner i kvarn

Lyftning av övre rörliga kvarnsten (löparen)

Under-sten. Undre fasta kvarnstenen (liggare)

Lyftning av övre kvarnsten

Ballanssegel. Kallas den rörliga förbindelsen mellan den stående axeln (långjärn) och övre rörliga kvarnsten (löparen)

Undre stenen