Byggnader på kvarnbacken

Byggnaderna ligger på en höjd med vacker utsikt åt öster och väster

Bild tagen 1904 från ån vid Väsby bro, med kvarnstuga och kvarn i bakgrunden

Kvarnen

Gråstensgrund. Väggar av brädor och stockar. Huset har en åttakantig form och är rödmålat.

Uppfört år 1876 av byggmästare Eriksson för mjölnaren Anders Gustav Andersson

Kvarnstugan

Grund av synlig gråsten med bruk i skarvarna. Väggarna är av liggtimmer med släta knutar. Timret är lockribbspanelat och rödfärgat med vita foder. fönstren är av tvåluft typ med tre rutor i varje luft. Dörren är blågråmålad. Sadeltak med enkupit tegel. Huset har på mitten en farstu. Rakt fram finns en verkstad. Till höger från farstun finns köket och därinnanför finns kammaren. Med ingång utifrån finns en vedbod i norra delen av byggnaden.

Från 1800-tal. Flyttat c:a 1900 från Säby i Lagga socken

Ladan

Står på stora, bearbetade gråstenar. Väggarna är av synligt opanelat liggtimmer med utknutar. Huset är rödmålat med svarta dörrar, vindskivor och knutar. Sadeltak med tvåkupit tegel. På nocken finns en plåtplagga från Lagga klockstapel. Årtalet 1736 finns instansat.
Klockarladan, 1800-tal. Flyttad hit 1964 från Klockargården i Lagga socken. (Nuvarande idrottsplan vid Lagga skola)

Svinhus

Låg grund. Väggarna är av skiftesverk och rödmålade. Sadeltak med tvåkupit tegel.
("Mjölnarens gris blev alltid fet")

Svinhus 1800-tal (Ej flyttad)

Stall

Låg grund. Väggar av bräder och bakar. Rödmålad. Snedtak med tegel. Mjölnaren hade ingen egen häst utan byggnade användes av besökande bönder. I byggnadens stomme finns det rester av gamla vingar.

Stall 1800-tal (Ej flyttad) Lilla byggnad till vä.

Smedja

Smedja byggd 1920 av stolpar och brädor med eldhärd och pust.

Städet i Väsbysmian Lagga, har en egen historia.
Einar Jansson född 1903 berättar om Väsbystädet.
-Hur det stora städet hade kommit till hade Einar hört av Laggabonden Ivar Vård (f1892). Hans förfader hade haft granngården till den som gjort städet. En bonde i Norrby i Lagga gjorde någon gång före 1850 en grov ogärning för vilket han blev dömd till livstids fängelse. Han fick välja mellan straffarbete eller vatten och bröd. Han valde straffarbete. Detta kom då att bestå i att han forslades till Karlskrona där han fick arbeta med ankarsmide, fastkedjad tillsammans med övriga fångarna. Då han hade avtjänat sitt straff i 30år frigavs han. Han tog då med sig hem till Lagga det städ som står i Väsbysmia
Straffarbetet hade tagit hårt på honom och han levde bara något år efter hemkomsten till Lagga. 
 

Maskinhus

Huset intill kvarnen har enkla rödmålade brädväggar samt sadeltak.

Uppförd omkring 1910

Hemlig hus

Av stolpar och enkla rödmålade brädväggar under snedtak. 

Uppfört 1950.