Aktiviteter 2019

Lagga Hembygds- och Forminnesförening

Program för våren och sommaren 2019

Berättarkväll i Gamla Prästgården
 Onsdag den 6 mars kl.19


  Kvällens tema är "Affärer i Lagga". Idag får vi åka till Knivsta eller Uppsala för att göra våra inköp eller kanske hämta varor vi beställt på internet, men hur var det förr? Vi samtalar hur det var att handla, om möten i handelsboden och vi får höra hur det var att jobba som butiksbiträde.

  Vi börjar med bondbönsoppa, upplandskubb och semlor och sen blir det samtal om gårdagens och dagen handlande.

 

Anmälan till Siv Eriksson tel 070 6082288  senast måndag 4 mars.

Det fanns åtminstone två affärer i Lagga, Grönvalls i Stenby med filial i kyrkbyn och Tärnströms, också i kyrkbyn (bilden).


Gamla bilder från Lagga
  
  
  Onsdag den 20 mars kl 19 i Laggagården

Lennart Runnding, som många Laggabor med postadress Knivsta känner som lantbrevbäraren, har byggt upp en stor samling med gamla bilder från Knivsta och dess socknar. I kväll berättar han och visar bilder från Lagga. Lennart samlar bilder för att det är roligt och intressant att se hur det såg ut förr, men också för att framtida generationer skall ha tillgång till bilderna som nu finns i hemmen runtom i bygden. Han delar gärna med sig av bilderna, och samlingen kommer att göras tillgängliga för alla genom Upplandsmuseet m.m. Om du har gamla foton som du vill dela med dig. Kontakta gärna Lennart, tel 070 5112839, som lånar dem för inscanning.
En av bilderna som Lennart visade

Årsstämma i Gamla Prästgården
Onsdag den 24 april kl 19

---------------


Under 2018 hände en hel del kring föreningens museibyggnad och möteslokal, Gamla prästgården. Vi fick till stånd ett avtal med Uppsala stift där stiftet medger att föreningen äger huset (på ofri grund) och att vi mot en mindre engångsavgift för administration nu arrenderarar området under närmaste huset på framsidan och kortsidorna, liksom parkeringsområdet bakom huset. Vid eventuell försäljning av prästgårdsfastigheten har föreningen förköpsrätt för detta område.

Med bidrag från Länsstyrelsen och överinseende av Upplandsmuseet har ett omfattande renoveringsarbete gjorts med bl.a. omläggning av grundstenar, murning av stensockel och byte eller reparation av rötskadat timmer i nedersta stockvarvet (syllen) Nu har föreningen ett unikt och vackert hus som står stadigt på mark som vi har kontroll över!

Gamla Prästgården 2018

  Arbetshelg Gamla Prästgården
18 -19 Maj 


 Gamla prästgården
och övriga byggnader behöver som vanligt underhållas med målning och snickerier...


Så här fin blev Gamla Prästgården efter arbetshelgens rödfärgning.

Runstenstvätt
Onsdag 22 maj
Samling Lagga kyrka 18:30 med kaffekorg.
Välkomna!

   Föreningen är fadder för Laggas 9 Runstenar.
Välkomna till en vårkväll för att tvätta dem och hålla dem fria från sly.

Önskar

Björn, Faste, Gerbjörn, Gillög, Gisl, Ingefast, Ingulv, Jovurbjörn, Ofeg, Öpir, Olev, Sigvid, Torbjörn, Torgisl, Torsten, Trotte, Ulv, Vibjörn, Vidfare, Vifast, Vigrim, Visten, Åsbjörn, Ödbjörn, Öring


(vars namn ristades på någon eller några av våra 9 runstenar för ca 1000 år sedan).

Se mer om våra runstenar: Fliken Runstenar i Lagga

Runsten vid Lagga Kyrka

Gökotta
Torsdag den 30 maj (Kristi Himmelsfärdsdag)

       Samling kl 05:00 vid Hacka, på Edavägen,

 halvvägs till Eda. 

Nu är det dags för att ha gökottan i skogen bland bergen sydöst om Edasjön. Samling med matsäck vid Hacka, mellan Årby och Eda, kl 5:00. Kristi Himmelsfärdsdag är sen i år, så vi missar soluppgången men kan få en fin morgonsol från vårt fikaberg.
 
  

Förra årets gökotta på spaning efter ringarna av guld på berget ovanför Grönviken, på gränsen mellan Lagga och Funbo. Vi hittade ingen ring, men fick en fin utsikt över Säbyfjärn.

Midsommmarfirande vid Furuvallen, Lagga
Fredag den 21 juni (Midsommarafton)


Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

och Lagga Midsommarkommitte´

hälsar traditionsenligt välkommen till

Midsommarfirande 

vid 

Furuvallen Lagga


Kl. 11.30-15.00


kl. 12.00  Vi åker Lagga runt med lövade skrindor

kl. 13.00   Majstången reses, därefter dans

kl. 14.00   Spelmansmusik


Lotterier, Hoppborgar, Pilkastning, Dragkamp,

Servering, Hamburgare, Korv, Godis


Välkomna!         P-avgift   50:-


Torsdag 20 juni kl.19.00 klär vi majstången vid Furuvallen. Medtag blommor och sekatör           

Kvarnens dag med Lagga marknad
Lördag den 17 augusti
Väsby väderkvarn, Lagga


Välkommen till sensommarens mötesplats i Lagga-Kvarnbacken! Vill du vara med och sälja eller visa något (hantverk, mat och dryck, presentera en verksamhet m.m.) Hör av dig till Siv Eriksson tel 070 6082288.

Kl. 10:00 Friluftsgudstjänst

Kl. 11:00-1400 Marknad på kvarnbacken

Handarbeten, slöjd, keramik, loppis


Malning i kvarnen. Nymalet Laggamjöl kommer att finnas till försäljning.

Kaffe, korv och våfflor.

Ta med ditt instrument och spela med Lagga spelmän!

Parkeringsavgift 20 kr.

Väsby med Kvarn och Kvarnbacken i mitten (flygfoto 2014)