Aktiviteter 2018

Våren 2018

Vi sjunger ut julen tillsammans med kyrkan och Lagga spelmän söndagen den 14 januari kl. 18.00 

Kaffeservering

Line dance Start den 15 januari 

Måndagar i Fridhem kl. 10.00-11.30
Kostnad 500 kr för 20 ggr 
Anmälan  till Birgitta Lindfelt tel.018-384195, alt. birgitta.lindfelt@telia.com 
OBS!   medlemskap i föreningen Fridhem krävs, 150 kr per familj eller 100 kr per person/år till postgiro 4290755-0

Yoga kurs med start den 4 februari Med avslut den 22/4.  Vårterminen endast en grupp. 

Årsmöte onsdagen den 14 mars kl 19.00  Vi bjuder på Kaffe med dopp

Hjärtligt välkomna! 

 
Samtalsgrupp om livsfrågor och tro i arrangemang av kyrkan, Lagga församling. Start 23/1 och avslut 29/5.

Ledare: Elinor Tidholm

Syftet med samtalsgruppen är att vara en varm gemenskap där ingen fråga är för liten eller för stor. En grupp med plats för dig och dina funderingar kring livet som människa och kristen.

Kaffe och te serveras. Det är en öppen grupp med plats för alla intresserade från hela Knivsta pastorat. Kom när du vill och har möjlighet. Inga förkunskaper eller föranmälan krävs.

Kaffe och te serveras, Välkommen!

 

 Valborgsmässofirande Kl.19.00

Tillsammans med Fridhemskören och Lagga spelmanslag. Årets vårtalare är Anne-Marie Morhed

Välkomna

 

Hösten 2018

Barndans 

Fridhem i samarbete med Edge Dance studio i Uppsala startar en kurs för Yongstars barn 4-6 år.Kursen startar söndagen den 7/10, kl.15.30.Anmälan till kursen görs via Edge Dance hemsida. Kontaktperson, birgitta.lindfelt@telia.com

Line dance startar måndagen den 27/8 kl. 10.00. 

Yoga kurs start den 9/9

kursledare Maghite Asp, söndagar kl.17.30. Endast en grupp denna termin.

Samtalgrupp om livsfrågor och tro arrangerad av kyrkan Lagga församling, startar den 4/9, tisdagar jämna veckor.