Lagga Hembygds och Fornminnesförening


Föreningen bildades 1946 för att bevara Väsby väderkvarn som hade sålts och höll på att försvinna från Lagga. Man lyckades, föreningen köpte kvarnen och den står kvar på sin kulle. En välkomsthälsning för den som kommer hit från Uppsalahållet och en vacker och intressant plats för den som ger sig upp på kvarnbacken.

Vilka spår kan vi se idag av tidigare Laggabors veksamhet? Vad kan vi utläsa ur lanskapet: skogen, backarna, slätten, byarna, gårdarna och torpen? Hur ska vårt och framtidens Lagga se ut? Hur vill vi som bor här, utforma den bygd vi lever i? Det här också frågor som föreningen arbetar med. 
 
För utom att deltaga i föreningens olika arrangemang finns det många olika saker man kan göra, tex.
* Vara med att jobba med kvarn och hjälpmotorn.
* Hjälpa till att ordna med föreningens museisamlingar.
* Komma med förslag på annan verksamhet i föreningen.

För visning av kvarn, eller om du kanske vill vara med att jobba med den.
Kontakta Allan Rodhe tel 384162.

Välkommen att bli medlemmar i hembygsföreningen genom att betala 100kr/person 150kr familj på bankgiro: 842-9789 eller stöd kvarnfonden på samma bg.


lagga.nu
STYRELSEN Främre raden: Runa Sten och Rune Jansson Övriga från vänster: Lars Andersson, Robert Andersson, Hillevi Lindfelt, Inger Klingspor, Allan Rodhe, Siv Eriksson, Bengt Jakobsson och Else-Marie Jansson

Lagga sockenvapen. En skiss presenterades för Kungl. Maj:t Gustav V och blev av honon "gillad" den 27 feruari 1948. Vapnet är i "blått fällt, två från sköldfoten uppskjutande armar, som bör en sköld, på vilken en krönt prins sitter. Allt i guld" Här är det Magnus Eriksson upphöjning till konung av Sverige på Mora ting år 1319. Dåtidens kungar valdes vid Mora Stenar i Lagga.