Kvarnvingarna

Vingarna blåste ner 14 maj 2009 efter flera dagars ihållande nordanvindar.

Brottytan visades vara rutten inuti, som inte hade upptäcks utifrån.

NYA KVARNVINGARNA

Vintern 2010-11 framtogs furuvirke av rätt kvalitet som försågas och läggs på tork under ett år under väderskydd.


Hallgren Hantverks verkstad i Karlsborg håller på med tillverknig av våra nya vingar nu i April 2012.

5/5 2012 togs dom sista resterna ner av gamla vingarna ner.

14/5 2012 kom dom ny vingarna.

Juli 2012. Nu pågår montering av segeldukar och beslag på dom nya vingarna.

2012-08-11  Nya vingarna lyft på plats.

Nya vingarna på plats

Härlig utsikt från kvarnen

Kvarnen, December 2012. Nya vingarna med belysning